O nama

PARODOS pruža usluge savjetovanja, projektiranja i implementacije rješenja u području industrijskih (proizvodnih) informatičkih tehnologija.

Cilj PARODOSa je da ga Hrvatska poduzeća prepoznaju kao kvalitetnog partnera na području industrijskog ITa na kojeg uvijek mogu računati putem savjetovanja ili putem implementacije određenih visoko-tehnoloških rješenja iz područja industrijske komunikacije i ITa.

Vizija PARODOSa je postati regionalni vođa za kvalitetna rješenja na području industrijskih mreža i industrijskog ITa u suradnji sa domaćim i inozemnim poduzećima za automatizaciju.

Lista referenci je dostupna u posebnom dokumentu koji se može preuzeti.

Kontakt:

PARODOS informacijski sustavi d.o.o.
Miramarska 105
10000 Zagreb
Croatia

Tel: +385 1 6310057
Fax: +385 1 6310058
email: info@parodos.hr