MES (Manufacturing execution system)

MES kao pojam se pojavio krajem 80-tih godina prošlog stoljeća i nakon dosta polemika što točno predstavlja pojavila se definicija koja i danas stoji. MES sustav obuhvaća 11 aspekata proizvodnje i kada su ti aspekti ispunjeni smatra se da postoji MES sustav.

Na koji način aspekti moraju biti ispunjeni nije definirano, tako da upotreba računala i informatičke tehnologije nije nužna.

Neki od aspekata pripadaju neproizvodnom dijelu tako da MES nije ograničen samo na proizvodnju.

Slijedeći aspekti definiraju MES sustav

 • Skupljanje podataka
 • Analiza performansi
 • Praćenje proizvoda i sljedljivost
 • Zauzeće resursa i stanja resursa
 • Koordinacija proizvodnih jedinica
 • Detaljno vremensko upravljanje operacijama (scheduling)
 • Kontrola dokumenata
 • Upravljanje procesom
 • Upravljanje održavanjem
 • Upravljanje radnom snagom
 • Upravljanje kvalitetom